2% dane

Lyžiarsky klub Metropol Košice je občianske združenie a je členom, ako subjekt Športového združenia T J Metropol Košice, ktorá je tiež občianskym združením.
Finančné prostriedky na činnosť získavame hlavne od Športového združenia TJ Metropol Košice, ktorá má obchodnú činnosť. Ďalšie financie získavame z grantov. Finančné prostriedky využívame hlavne na športovú činnosť našich členov, pretekárska forma bežeckého lyžovania a organizovanie pretekov v behu na lyžiach, ako aj na úpravu bežeckých tratí pre verejnosť na Kojšovskej holi v zimných mesiacoch a údržbu bežeckých tratí v období pred sezónou. Finančné príspevky na našu činnosť môžete poukázať na náš účet v Tatrabanke Košice, číslo účtu: 2629718369/1100.

Finančné prostriedky 2% z daní, prosíme poukázať na subjekt: ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE TJ METROPOL KOŠICE, Štúrova č. 32, 040 01 Košice, OBČIANSKE ZDRUŽENIE, IČO: 00696251 ktorého sme plnohodnotnými členmi a tento subjekt má štatút na prijímanie týchto finančných prostriedkov, ktoré potom prerozdeľuje na jednotlivé kluby vrátane nášho, LYŽIARSKEHO KLUBU.

Ďakujeme naším podporovateľom !

 

 

25.01.2013

 

 

Juraj Tóth – predseda klubu

 


Vážený priaznivci, fanúšikovia, či sympatizanti LK Metropol a bežeckého lyžovania. Budeme veľmi radi ak poukážete svoje 2 % zaplatenej dane v prospech občianskeho združenia Metropol Košice. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, umožňuje akémukoľvek zamestnancovi, či fyzickej osobe, túto čiastku poukázať v prospech organizácií, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov 2 % zo zaplatenej dane. Podmienkou je vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, aktuálne za rok 2010. Zamestnancom toto zúčtovanie urobí zamestnávateľ, fyzické osoby ho urobia formou podania daňového priznania. Vydané potvrdenie o zaplatení dane je potrebné priložiť k tlačivu s názvom VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.