Niečo z histórie Lyžiarskeho klubu METROPOL Košice

 Začiatky siahajú do roku 1981, keď skupina nadšených športovcov na čele s pánom Štefanom Haberlandom si zaumienila, že založí telovýchovnú jednotu, prevažne so športovými oddielmi pre širokú verejnosť, aj keď nosným oddielom bol horolezecký oddiel, ktorý výškovými prácami vedel zabezpečiť Telovýchovnú jednotu METROPOL Košice aj finančne. Začali sme aj s bežeckým lyžovaním, ktoré do roku 1981 v Košiciach neexistovali. Bývalý úspešný pretekár v behu na lyžiach a orientačnom behu p. Juraj Tóth, obklopený nadšencami a za výdatnej finančnej pomoci TJ sa pustil do budovania oddielu bežeckého lyžovania, jak výkonnostného, tak aj jeho technického zabezpečenia, vrátane budovania bežeckých tratí. Začali sme doslova na holej lúke v Kavečanoch súbežne s výstavbou lyžiarskych vlekov. Od začiatku sme postupne budovali a predlžovali bežecké trate, vrátane osvetlenia 1 km okruhu. Od roku 1983 do roku 1986 sme budovali aj rozhodcovskú vežu na Hrešnej ( spoločenská miestnosť, sociálne zariadenia, bufet, úschovňa, garáž pre skúter, šatne ) ako aj bežecký štadión s okruhmi 7,5 km, 5 km, 4 km, 3 km, a 2 km. Bežecké trate boli certifikované SLZ v Bratislave dňa 3.10.1986, pod číslom: SSR-106, autor tratí Juraj Tóth. Na prácach spojených s výstavbou sa veľmi aktívne podieľali členovia oddielu, ako aj rodičia a ich deti pre ktoré sme to vlastne robili. V roku 1983 sme založili Školské športové stredisko na základnej škole Krosnianska 4 v Košiciach s ktorou ešte dodnes spolupracujeme, vďaka p. riaditeľovi Štefanovi Dzurovčákovi, ktorý po celú dobu vytváral pre žiakov výborné podmienky na športovanie. Nepriaznivé snehové podmienky začiatkom 90-tich rokov nás donútili začať pracovať na výstavbe bežeckých tratí na Kojšovskej holi, kde v roku 1995 sme sprevádzkovali 3 km okruh. Do roku 2000 sme sprevádzkovali okruh 5 km a v mesiaci marec 2001 sa na okruhu konalo Majstrovstvo Slovenskej republiky v behu na lyžiach dospelých a dorastu. Na pretekoch štartovali všetci najlepší pretekári zo Slovenska. Koncom marca stredisko bolo predané a znefunkčnené, tento stav trval až do roku 2007. V tomto roku sme znova začali na obnovení zarastených tratí pracovať, pretože stredisko odkúpil nový potenciálny majiteľ, ktorý je nám veľmi nápomocný. Trate stále vylepšujeme a udržiavame v dobrom stave, aby preteky ktoré usporiadame boli na úrovni. Bežecký okruh je po technickej stránke na vysokej úrovni, je certifikovaný SLZ v Bratislave pod číslom: SLZ-BÚ, 014/1995 ( autor tratí Juraj Tóth ). Náročnosť a kvalita tratí je na vyššom stupni ako bežecké trate na Štrbskom Plese. Lyžiarsky oddiel pri ŠZTJ Metropol Košice získal právnu subjektivitu 29.5.2000 a pod názvom Lyžiarsky klub Metropol Košice, ako občianske združenie je naďalej členom materského ŠZTJ Metropol Košice.
Hneď po vzniku TJ Metropol Košice, sme vo februári r. 1982 usporiadali prvý ročník pretekov v behu na lyžiach JARNÁ STOPA, po troch rokoch sme preteky premenovali na KOŠICKÁ LYŽA. Do roku 2009 sme úspešne zvládli bez vynechania niektorého ručníka 28 ročníkov. Každoročne sme usporiadali viacero pretekov v behu na lyžiach na rôznych úrovniach. Medzi vrcholné patria: Federálne majstrovstvo Československa v zimnom orientačnom behu, Československá zimná univerziáda ( bežecká časť r. 1987 ) v spolupráci so Sláviou VŠT Košice. Majstrovstvo Slovenskej republiky dospelých a dorastu.
Majstrovstvo Slovenska v behu na lyžiach žiactva jednotlivcov a štafety. Preteky talentovanej mládeže Slovenska v behu na lyžiach, ktorej súčasťou bola aj súťaž všestrannosti v telocvični ( 1988 a 1989 ). Akademické majstrovstvá Slovenska v behu na lyžiach. Majstrovstvá kraja a okresu.
Cena kamaráta, ďalej masové lyžiarske bežecké preteky pod názvom Cestou hrdinov SNP ( Kavečany – Kysak r. 1985, 1986, 1987 a 1991 ) pre nedostatok snehu preteky zanikli. V rámci spartakiády štafeta na 40 x 1 km. Dvanásť ročníkov pretekov v behu na lyžiach – Olympiáda zamestnancov VSŽ neskôr U.S.S. Pred každou zimnou sezónou od r. 1982, sme usporiadali Lesný beh lyžiarov ( r. 1995 a 2001 ako Majstrovstvo Slovenska v lesnom behu, od r. 2003 ako Bankovský lesný beh. Usporiadali sme aj dva ročníky pretekov v behu do vrchu z Črmeľa na Hrešnú ( r. 1994 a 1995 ). Jeden ročník pretekov v behu do vrchu Zlatá Idka – Kojšovská hoľa. Dňa 15.9.1990 sme ako prvý v Československu usporiadali v Kavečanoch na našich bežeckých tratiach preteky na horských bicykloch, celkom tri ročníky ( 1990, 1991 a 1992 ), pre nedostatok financií preteky zanikli.
Aktívnych pretekárov sme si sami vychovávali. S výchovou sme začínali od desiatich rokov. Dosiahli sme mnoho víťazstiev a medailových umiestnení v oblastnej, na celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Najúspešnejších našich pretekárov uvádzam a abecednom poradí:
Athanaszovová Jana, Athanaszovová Renáta, Gajdoš Daniel, Hanzely Martin, Hanzely Miro, Hako Igor, Kohút Peter, Labanová Gabika, Lazarovský Michal, Lazarovský Alexander, Moroz Vincent, Nepko Tomáš, Pigulová Jana, Pigula Peter, Pástor Edo, Rácz Štefa, Smutná Jana, Tóthová Zuzana, Zidorová Monika, ako aj majstri Slovenska družstiev ml. žiactvo ( Hovanec, Pástor, Javorka, Petrek ).