Vstupenka

Aj v tejto zimnej sezóne je našou snahou upravovať bežecké trate pri Kojšovskej Holi. Trate pre bežecké lyžovanie sa snažíme upraviť pred každým víkendom v rámci zimných snehových podmienok. Robíme to vo svojom voľnom čase, bez nároku na odmenu a s veľmi obmedzenými finančnými zdrojmi. Preto vás prosíme o podporu formou dobrovoľného zakúpenia si sezónnej vstupenky v hodnote 7eur. Uvedené vstupenky vám budú ponúkať členovia LK metropol priamo na trati, alebo si ju možte zakúpiť u p.Juraja Tótha v Bistre Bankov č14. Finančné zdroje vyzbierané touto formou budú použité na zakúpenie PHM, potrebných pre technické zabezpečenie úpravy tratí. Za vašu podporu ďakujeme.