12.01.2020

Zimná sezóna 2019/2020 na Kojšovke sa nám rozbieha veľmi pozvoľne. Snehové podmienky sú zatiaľ pre bežkárov slabé až nevhodné. Trate, ktoré  chceme v tejto sezóne upravovať v spolupráci so Ski park ERIKA sme na jeseň pripravili a rozšírili. Stále čakáme na sneh, ktorého je nedostatok na celom Slovensku. O úpravách tratí Vás budeme  priebežne informovať na našej stránke.Počas tejto zimnej sezóny máme v pláne zorganizovať dve športové podujatia.
- Športové hry USS:  termín 01.02.2020 – sobota- preteky pre zamestnancov USS
- Košická lyža 39. ročník:  termín 09.02.2020 – nedeľa- verejné preteky pre všetky vekové kategórie.