30.1.2020 Zrušenie pretekov pre zamestnancov USS Košice

Vzhľadom na nedostatočnú snehovú pokrývku na tratiach sa organizačný výbor rozhodol zrušiť preteky v rámci športových hier zamestnancov USS, ktoré sa mali uskutočniť v sobotu 1. 2. 2020.